Matematik
T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi-Matematik Bölümü

Bölümümüz Vizyon Ve Misyonu

26/12/2016 14:55:12 - 26/12/2016 14:55:12 - 1389 Okunma

Bölümümüz Vizyon ve Misyonu : Bölümümüz, 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında eğitim ve öğretime başlamış olup eğitim süresi 4 yıldır. Mezunlarımız, Üniversite ve Araştırma kurumlarında çalışabilir, Formasyon alarak öğretmenlik yapabilir. Yine, maliye bakanlığında hesap uzmanı veya bankacılık ve finans sektörü ile bilgisayar sektöründe çalışabilir.

Vizyonumuz: Eleştirel düşünen ve problem çözme yeteneği yüksek, öz değerlendirme yapabilen, ekip çalışmasında uyumlu, girişimci, etik sorumluluk taşıyan, araştıran ve sorgulayan, bilimsel gelişmeleri takip edebilen, toplum ve iş yaşamında lider ve model olabilecek; bilime, devlete ve topluma yararlı olacak, saygın yerler edinecek bireyler yetiştirmektir.

Misyonumuz: Kalite ve başarıları ile fark yaratan, örnek, öncü ve seçkin bir bölüm olmaktır. Bunun yanısıra, ders içerik ve çeşitliliğini sürekli güncelleyen, farklı bilim alanları ile işbirliği içinde olan, öğrenci ve öğretim üyelerinin memnuniyetlerini gözeten, etik değerlere bağlı, sürekli kendini yenileyen, girişimci bir bölüm olmak misyonumuzdur.

VizyonveMisyon

Facebook Twitter Google Plus

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.